user img
lic. Anna Jaczyńska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Dziekanat WBAiIŚ
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjnych
Budynek
B
Pokój
B 126 / 1 PIĘTRO