Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Dziekanat WBAiIŚ
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjnych
Budynek
C
Pokój
C 103 / 1 piętro