user img
dr inż. arch. Alina Lipowicz-Budzyńska
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Architektury i Urbanistyki
Stanowsko
Adiunkt