user img
mgr Alicja Lehnarth
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowisko
Specjalista inżynieryjno-techniczny