user img
dr inż. Aleksandra Gorączko
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 105 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport