user img
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
Stanowsko
Profesor
Budynek
F
Pokój
F 222 / II PIĘTRO
Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport