user img
dr inż. Adam Bujarkiewicz
Jednostka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Komórka
Katedra Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
B
Pokój
B 108 / 1 PIĘTRO
Dyscypliny
Geodezja i kartografia, Inżynieria lądowa i transport