Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

Doktoraty

Habilitacje

  • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zecević (2020.06.20)

Tytuł naukowy profesora

  • prof. dr hab. Anna Bochenek (2021.06.17)