Wystawa studentów ARCHITEKTURY pt. Krajobraz miejski - gra barw i światła
15 sierpnia 2022

Wystawa "Krajobraz miejski - gra barw i światła" to kompozycje kolażowe składające się  prac rysunkowo-malarskich istotnych obiektów wpisanych w krajobraz miejski Bydgoszczy. Studenci pierwszego roku  Architektury, Politechniki Bydgoskiej, dokonali wyboru miejsc, w poszukiwaniu gry światła i barwy, starali się ukazać wyjątkowości i niepowtarzalność tych miejsc, odbyło się to  podczas pracy plenerowej, w dniach 11.07-15.07.2022r pod okiem prowadzącej : dr Beaty Fertała-Harlender.

Korzystając z systemu wystawienniczego, udostępnionego przez Biuro Promocji Miasta, prace możemy oglądać pośród zieleni miejskiej na Pl. Wolności. Do  wybranych miejsc plenerowych zaliczona została:  Fontanna Potop , najstarsze zabytkowe LO nr 1  w Bydgoszczy i kościół poewangelicki obecnie pw  św. Apostołów Piotra i Pawła., obiekty znajdujące się  w zasięgu wzroku, w czasie oglądania wystawy. Dalsze wybory mają zachęcić odbiorcę do wakacyjnego, letniego spaceru w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy. Pracują na to uwiecznione na rysunkach ujęcia przepięknych secesyjnych kamienic ul. Cieszkowskiego, Placu Teatralnego, zarówno w kierunku Opery, jak i  ul. Mostowej. Do krajobrazu miejskiego wybrany został  : Stary Rynek, z Ratuszem, kamieniczkami i osiemnastym południkiem ,Rybi Rynek, z widokiem w stronę nadbrzeża, Fary, zabytkowego obiektu Poczty Polskiej i nowego Teatru Kameralnego. W tą przestrzeń wpisują się też  nowe spichrza  i  Pałacyk Lloyda. Na kolażowe kompozycje składa się również Wyspa Młyńska: z widokiem w stronę Opery, Młynów Rothera, , przełomy Młynówki i progi wodne oraz Wenecja Bydgoska.

W wyborze nie mogło zabraknąć : Fary Bydgoskiej, od strony ul. Jezuickiej i od strony nabrzeża oraz  Mostu Jerzego Sulimy Kamińskiego, z kutymi detalami ,z widokiem w stronę  "Przechodzącego przez rzekę" jak i na wyspę św. Barbary na Brdzie oraz  spichrza . Wybrane obiekty wpisane w krajobraz miasta, niepowtarzalne i wyjątkowe , istotną i należącą tylko do miasta -Bydgoszcz. Warte więc zwrócenia na siebie uwagi.

Wystawę oglądać można do 3.10.2022r.