Współpraca WBAiIŚ z Zespołem Szkół w Nadrożu
08 maja 2022

Dnia 29.04.2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Panią Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr hab. inż. Małgorzatą Gotowską, prof. PBŚ a Panią mgr Anną Banasiak Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

Intencją partnerstwa jest rozwijanie efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

Szkoła z Nadroża będzie współpracowała z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.