WBAiIŚ laureatem konkursu "Studia z Przyszłością" 2022
21 czerwca 2022

Miło nam poinformować o przyznaniu kierunkom : architektura (studia I i II stopnia) oraz budownictwo (studia I i II stopnia) prowadzonym na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" 2022.

W ocenie Komisji konkursowej kierunki spełniają kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowane są w oparciu o nowoczesne i innowacyjne programy studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenianych kierunkach studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy.