Targi WOD-KAN 2022
14 maja 2022

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2022.

W tym wydarzeniu, które było jednym z najważniejszych w kraju oraz Europie, organizowanym przez "IZBĘ GOSPODARCZĄ Wodociągi Polskie" brali udział studenci Politechniki Bydgoskiej z kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

Odwiedzili przygotowaną w dniu 12 maja dla Studentów Strefę Edukacji i mieli okazję poznać przedstawicieli branży z różnych Firm. Pomagali oni oraganizatorowi Targów i wspierali w różnym zakresie.

IZBIE GOSPODARCZEJ Wodociągi Polskie gratulujemy wysokiego poziomu organizacji tego wydarzenia.
https://www.igwp.org.pl/
https://www.facebook.com/IzbaGospodarczaWodociagiPolskie