śp. mgr inż. Mieczysław Pawłowski
07 stycznia 2022

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 stycznia 2022 r. zmarł

ś.p.

mgr inż. Mieczysław Pawłowski

wieloletni pracownik
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Bydgoskiej

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają
Władze Wydziału i Pracownicy WBAiIŚ
Politechniki Bydgoskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele Matki Bożej Królowej Męczenników 12.01.2022r. o godz. 12:00,  pogrzeb o godz. 13:00 przy ul. Piastowej.