Seminarium i szkolenie "Neutralność klimatyczna - szansa na przyszłość"
25 listopada 2022

Zapraszamy pracowników oraz studentów na Seminarium i szkolenie "Neutralność klimatyczna - szansa na przyszłość" które odbędzie się 30 listopada 2022 roku (godz. 9:30 - 14:40) w formie stacjonarne na auli A2 Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

W ramach Seminarium i szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budownictwem niskoenergetycznym, odbędzie się  prezentacja aktualnej bazy laboratoryjnej WBAiIŚ na przykładzie prac realizowanych przez pracowników KBOiFB oraz zrealizowane zostanie szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji dydaktycznych obejmujące program ArCADia BIM. Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty.