Seminarium dydaktyczne pt. Współczesne wyzwania budownictwa drogowego 25.05.2023.
22 maja 2023

Serdecznie zapraszamy na Seminarium dydaktyczne pt. Współczesne wyzwania budownictwa drogowego, organizowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki w dniu 25.05.2023.

Każdy zainteresowany jest mile widziany.
Szczególne zaproszenie kierujemy do studentów Kierunku Budownictwo 1 i 2 roku