Publikacja pracy magisterskiej w Architektura i Biznes - mgr inż. arch. Patrycji Łukaszewskiej - Wróbel
31 grudnia 2021

Patrycja Łukaszewska, absolwentka Politechniki Bydgoskiej postanowiła podjąć temat polskiego sadownictwa, projektując kompleks produkcji cydru w Belsku Dużym. Proponowany zespół budynków stworzony w nurcie architektury zrównoważonej zawiera funkcje produkcyjne, magazynowe, gastronomiczne, administracyjne oraz edukacyjne. Autorka uwzględniła również nowe założenie parkowe, pełne różnych gatunków jabłoni.

Temat: Koncepcja architektoniczna kompleksu produkcji cydru w Belsku Dużym jako wsparcie polskiego sadownictwa.
autor: mgr inż. arch Patrycja Łukaszewska - Wróbel
prowadzący: dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska
 
Praca została dostrzeżona przez środowisko architektoniczne i szerzej opisana przez portal Architektura i Biznes.