Porozumienie o współpracy między PBŚ i ZSB
18 lipca 2022

Pani Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ w dniu 14.07.2022 roku podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy mgr inż. Magdaleną Popielewską.

Uczelnię reprezentowali również Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ oraz Koordynator Wydziału ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Jolanta Cichowska.

Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali nawiązanie partnerskich stosunków w zakresie obopólnych korzyści wynikających ze współpracy dydaktycznej i promocyjnej, mając na uwadze popularyzację nauki i aktywne działania na rzecz doskonalenia i unowocześnienia procesu kształcenia.