Nabór członków Koła Naukowego BE 2023
25 maja 2023

DRODZY STUDENCI

Rusza nabór do Koła Naukowego  Budownictwo Energooszczędne , które działa na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii
Środowiska od 2014 roku.
Opiekunem Koła jest dr inż. Krzysztof Pawłowski

Nabór członków Koła Naukowego drogą mailową: krzypaw@pbs.edu.pl

Więcej informacji o kole naukowym :