Konkurs prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”
14 grudnia 2021

Konkurs prac dyplomowych wpisuje się w realizację ambitnej strategii CEMEX „Future in  Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach w  Europie. Pośród uczestników konkursu poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które  przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, studentami i  absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia tego dążenia.  

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania  dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i produktowych dla branży  cementowej, betonowej i kruszywowej. Poszukiwać będziemy najlepszych prac dyplomowych z  obszarów:  

a. Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna,   

b.  Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier,  cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),  

c. Ekologiczne  i  innowacyjne  rozwiązania  materiałowe  ograniczające  wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),   

d.  Gospodarka  o  obiegu  zamkniętym:  zagospodarowanie  surowców  odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,  

e. Optymalizacja  i  poprawa  efektywności  procesów  produkcyjnych  oraz  produktów.    

Do Konkursu  mogą  być  zgłoszone  prace dyplomowe  (licencjackie,  inżynierskie,  magisterskie,  podyplomowe) obronione w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Do Konkursu nie będą  przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE   

Zgłoszenie  pracy  dyplomowej  odbywa  się  w I (pierwszym) etapie Konkursu poprzez dedykowane  narzędzie  dostępne  na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow  za pośrednictwem,  którego  należy przesłać zgłoszenie  udziału w Konkursie do dnia 31 stycznia 2022 r. 

Do w/w. zgłoszenia należy dołączyć: 

a)  streszczenie  pracy  dyplomowej  wraz  z  maksymalnie  10  słowami kluczowymi. Abstrakt powinien  maksymalnie zawierać 2000 znaków ze  spacjami, oraz odznaczyć w zgłoszeniu oświadczenie o treści   „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną  przyszłość z CEMEX  Edycja 2021” organizowanego  przez  CEMEX  Polska  sp.  z  o.o.  z/s  w  Warszawie  i  akceptuję  wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych zamieszczonych na stronie:

https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow 

Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału w Konkursie.