Geodezja i kartografia - konkurs na najlepsze prace dyplomowe
04 października 2022

Studentów kierunku "Geodezja i kartografia" zapraszym do udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2021/22 można zgłaszać do dnia 3 listopada br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl   Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2023 roku.