Akredytacja KAUT dla kierunku budownictwo
24 maja 2023

Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Budownictwo, prowadzonemu na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, akredytacji na okres 22.04.2023 –21.04.2028. 

Jest to wielki sukces naszego Wydziału.

Komisja w szczególności zwróciła uwagę nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturę laboratoryjną Wydziału, bardzo dobrą współpracę z partnerami przemysłowymi regionu, wysoki poziom prac dyplomowych i szeroki współudział studentów w pracach naukowych Wydziału, rozwinięty studencki ruch naukowy na Wydziale.